Support Police-On-Web

Welk type aangifte kan ik doen via police-on-web ?

Via Police-On-Web beheert u uw aangiftes van alarmsystemen.

U kunt ook online klacht indienen voor volgende feiten:

  • diefstal van fiets of bromfiets
  • winkeldiefstal
  • vandalisme (graffiti of andere beschadigingen).

U kunt ook uw afwezigheid melden en tijdens uw afwezigheid toezicht op uw woning aanvragen.

 

Hoe kan ik deze online dienst bereiken ?

http://www.policeonweb.beExterne link

Wie kan Police-On-Web gebruiken ?

Elke Belgische burger of Belgische ingezetene mag Police-On-Web in eigen naam of voor rekening van een derde (werkgever, onderneming) (mits toestemming) gebruiken.

Een van volgende elektronische identificatiemiddelen is noodzakelijk om police-on-web te kunnen gebruiken:

  • elektronische identiteitskaart - voor meer info, surf naar www.eid.belgium.beExterne link 
  • gebruikersaccount op de federale portaalsite, al dan niet gekoppeld aan een token - voor meer info, surf naar www.belgium.beExterne link, rubriek "maak een account aan".

Voor het beheer van de aangifte van alarmsystemen is echter een elektronische identiteitskaart vereist. Beschikt u enkel over een token, dan kunt u enkel nieuwe aangiftes van alarmsystemen doen en kunt u de bestaande aangiftes niet beheren.

 

Toepassing waarmee u de demos kan bekijken:

VideolanExterne link

 

Aangifte doen voor een misdrijf die aan het gebruik van het internet verbonden is ?

eCopsExterne link : online meldpunt voor misdrijven op of via het internet.